SERVIS A OPRAVA PLYNOVÝCH KOTLOV


 • PLYNOVÝ KOTOL THERMONA, PROTHERM, JUNKERS, BOSCH, VAILLANT, VIESSMANN, WEISHAUPT, WOLF ?
 • PORUCHA PLYNOVÉHO KOTLA?
 • NEFUNGUJE KÚRENIE?
 • SERVIS PLYNOVÉHO KOTLA?


Sme tu pre Vás - Bratislava a okolie, tel. 0944 391 795


Napíšte, v čom vám môžeme pomôcť:

Pri poruchách plynového kotla volajte tel. č. 0944 391 795.

PPP - PROGRAM PRIORITNých partnerov

Kľúčovým problémom býva, že servisných technikov je relatívne málo a najmä v sezóne často vznikajú akútne poruchy kotlov, ku ktorým neviete v primeranom čase zabezpečiť servisný zásah technika. 

Riešením je náš Program prioritných partnerov (PPP). Čo to je? Sú to zákazníci, ktorí sú našou prioritou. Venujeme sa im (v prípade ich potrieb servisných zásahov) prioritne (t.j. skôr ako bežným zákazníkom) a majú nárok na 20% zľavu z cien servisných prác.

Ak sa chcete byť zaradený do PPP, prvým krokom je objednanie si preventívnej prehliadky Vášho kotla. Táto prehliadka je zadarmo (platíte iba dopravu : 5 eur v BA, 8 eur okolie BA). 

Náš technik zhodnotí stav Vášho kotla a zdarma Vám poradí, ako môžete postupovať, aby Váš kotol spoľahlivo fungoval.

Zavolajte  nám - tel. 0944 391 795

Kvalita a profesionálny servis Vášho plynového kotla

Po vykurovacej sezóne sa viac ako inokedy počas roka stretávame s výzvou, aby sme nezanedbávali kontrolu plynových kotlov. Nejde pritom len o zabezpečenie bezproblémovej prevádzky, ale hlavne o našu bezpečnosť, ktorá môže byť v prípade niektorých porúch kotla (napr. únik oxidu uhoľnatého do miestnosti) ohrozená.

Plynové kotly treba preto pravidelne kontrolovať. To sa týka aj podstatnej väčšiny kotlov používaných v rodinných domoch. Tie síce majú výkon len 30 kW (zákon prikazuje servisnú kontrolu zariadení s výkonom nad 50 kW), no výrobcovia odporúčajú aspoň raz ročne spraviť na nich preventívne prehliadky, a to nielen počas záručného či pozáručného obdobia, ale počas celej životnosti kotla. Tento postup je predpokladom ich bezporuchovej a bezpečnej prevádzky.


Servis plynového kotla

 

Pri bežnom servise

 • čistíme teplo-výmenné plochy, ktoré zabezpečujú prenos tepla medzi plameňom a vodou,
 • zoraďujeme rôzne technické parametre,
 • prípadne vymeníme nadmerne opotrebené súčiastky.

Ak máte doma napríklad plynový kondenzačný kotol, servisná prehliadka môže pozostávať z kontroly celkového stavu kotla, prívodu plynu, odťahu spalín, plynotesnosti, hydraulickej či elektrickej časti kotla, horáka, výmenníka, ventilov, filtrov, spaľovania a emisných hodnôt, atď.

 Podobne je na tom so servisnou kontrolou aj klasický plynový či turbo kotol.


Opotrebovávanie kotlov


Dnes si viaceré moderné kotly dokážu zaznamenávať počet hodín prevádzky, takže servisný technik vie zhodnotiť vyťaženosť zariadenia. Priemerný ročný pracovný čas prevádzky horáka je asi 1800 hodín. Počas prevádzky plynového zariadenia sa postupne opotrebovávajú rôzne komponenty, čoho dôsledkom môže byť zmena pomeru spaľovacej zmesi vzduch/plyn. Výsledkom je

 • riziko závažnejšej poruchy (najmä elektroniky a čerpadla)
 • nedokonalé spaľovanie zmesi
 • väčšie opotrebovanie dielov
 • zvýšená spotreba plynu
 • tvorba sadzí 
 • zaťažovanie životného prostredia.

Dôsledok je menšia účinnosť kotla za viac peňazí. Nenechajte preto váš kotol bez pravidelnej kontroly. 
Sme tu pre vás. 


Ak chcete získať podrobnejšie informácie alebo sa rozhodujete pre najlepšie riešenie vášho problému, napíšte nám do doleuvedeného formulára. Radi vám pomôžeme.

Konakt: tel. 0944 391 795

alebo prostredníctvom formulára:

Plynár Bratislava - sme tu pre vás: servis plynových kotlov - serióznosť, kvalita, spoľahlivosť.